ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τοποθεσία του Χώρου του Συνεδρίου

Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στη: