ΕΤΑΙΡΟΙ

Μια ευρεία συμμαχία ξεκινάει στην Ευρώπη με την επιδίωξη να ενισχυθούν τόσο οι ψηφιακές δεξιότητες των Ελληνίδων, όσο και ο ρόλος τους στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας. Πρόκειται για την πρώτη και μεγαλύτερη στο είδος της συμμαχία, στην Ελλάδα, οι εταίροι της οποίας είναι 21 φορείς από την Ελλάδα και την ΕΕ.

Η ώθηση της ανταγωνιστικότητας μιας χώρας μέσα από την υιοθέτηση μιας πιο ισορροπημένης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών στην ψηφιακή οικονομία χαρακτηρίζεται ως καινοτομία. Για τον σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία ξεκίνησαν να αναπτύσσουν ένα λειτουργικό οικοσύστημα επιχειρηματιών, στελεχών επιχειρήσεων, φορέων χάραξης πολιτικής, πανεπιστημιακών, προκειμένου να υποστηρίξουν τα κορίτσια και τις γυναίκες να επιλέξουν τον τομέα των ΤΠΕ για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και να βοηθήσουν τις ευφυέστερες και πλέον ταλαντούχες Ελληνίδες να λάμψουν σε αυτό τον χώρο.

Η πρωτοβουλία αυτή επικεντρώνεται στα ακόλουθα:

  • στην αξιοποίηση της συσσωρευμένης γνώσης, των στρατηγικών, των καλών πρακτικών και των πολιτικών, που εφαρμόζονται στην ΕΕ για την προώθηση των ΤΠΕ στις γυναίκες,
  • στη χρήση των πιο πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της συμβουλευτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική σταδιοδρομία,
  • στην ευαισθητοποίηση των γυναικών προς την επιλογή μιας καριέρας στον τομέα των ΤΠΕ,
  • στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον τομέα των ΤΠΕ και τέλος,
  • στην ενθάρρυνση μιας πιο ισορροπημένης εκπροσώπησης των δύο φύλων στη διαδικασία λήψης οικονομικών αποφάσεων.

Στις 4 Απριλίου 2014, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά η «Ψηφιακή Συμμαχία για την Γυναικεία Απασχόληση» και πιο συγκεκριμένα, το λεπτομερές Εθνικό Σχέδιο Δράσης, σε συνδυασμό με τους δείκτες επιπτώσεων, τη συγκριτική αξιολόγηση και την παρακολούθηση των σχετικών στόχων έως το 2020.

Τα ιδρυτικά μέλη της Συμμαχίας είναι:
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων - Υπουργείο Εσωτερικών (Συντονιστής)
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης - Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ)
CISCO SYSTEMS HELLAS
GOOGLE
MICROSOFT HELLAS
ORACLE HELLAS
ManpowerGroup A.E.
Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών "ΤΟΓΜΕ" της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.)
The Found.ation
Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία (ECWT)
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)
European Schoolnet (EUN)
Δίκτυο Ευρώπη, Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Η συμμαχία είναι ανοικτή σε κάθε ιδιωτικό, δημόσιο ή ακαδημαϊκό φορέα, που συμφωνεί με τους στόχους και τους σκοπούς της.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Παντελής Νικολαϊδης | pnikolai@otenet.gr